Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Mateřídouška II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016213

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 

© 2016 by Solrosen, z.s. Design by Jitka Toman and Nikola Kratky

  • b-facebook
  • Twitter Round