top of page

Základní informace

DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘÍDOUŠKA 

Poskytujeme službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona 247/2014 Sb. Tato forma je relativní novinkou ve spektru služeb péče o předškolní děti. Významným prvkem, který slouží k zajištění vysoké kvality služby, je například důraz na vzdělání pečujících osob a maximální počet šesti dětí na jednoho pedagoga. Další výhodou pro rodiče je možnost uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Pravidelná docházka do dětské skupiny je kvalitní alternativou státním mateřským školám a jeslím.

 

Dětská skupina Mateřídouška má kapacitu 12 dětí, o které se starají vždy dva pracovníci. Náš personál má vysokoškolské a psychoterapeutické vzdělání, praxi v oboru a samozřejmě disponuje všemi potřebnými dovednostmi. Nabízíme empatický, nedirektivní, respektující přístup k vašemu dítěti.

 

Pracujeme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP MŠMT). Náš výchovný přístup vychází z principu „Respektovat a být respektován“. Podporujeme harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Do výuky začleňujeme prvky Montessori pedagogiky. Dalším důležitým teoretickým zázemím je přístup Carla R. Rogerse – Person Centred Approach. Ten vychází z předpokladu růstu a pozitivní změny v každém člověku, který je možný právě a především ve vztahu s druhými lidmi. Proces růstu je akcelerován vztahem mající tyto charakteristiky: opravdovost (kongruenci), bezpodmínečné přijetí a empatii.

 

Součástí výuky jsou pravidelné kroužky: hudební, výtvarný, divadelní a jóga. Pro rodiče nabízíme ve spolupráci s externími odborníky výchovné poradenství a psychoterapii.

 

Kromě pravidelné docházky nabízíme i možnost jednorázového hlídání. Mateřídouška má nově zrekonstruované prostory s dobrou dopravní dostupností. K dispozici je také dětské hřiště ve vnitrobloku domu.

Provozuje Solrosen, z.s. 

IČ: 04863402

(Poradenství, psychoterapie, workshopy, přednášky)

Provozní doba:

Pondělí – pátek 

8:00 – 14:00

bottom of page