top of page

Náš tým

Mgr. Hana Strnadová

Jsem zakladatelka dětské skupiny Mateřídouška a neziskové organizace Solrosen, z.s., který tuto skupinu provozuje. Nápad založit vlastní školku se zrodil jednou na dětském hřišti v době mé rodičovské dovolené. Uvědomila jsem si, jak moc mě naplňuje dětská přítomnost nejen skrze vlastní dceru, ale i děti, které se kolem mě spontánně a opakovaně shromažďovaly. Být svědkem procesu formování jedinečné a svébytné lidské bytosti je jednoduše více než fascinující. 

Na filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudovala obor Sociální politika a sociální práce. Během studia jsem absolvovala stáž na katedře politologie (Statsvetenskapliga institutionen) na Uppsala universitet ve Švédsku. V letech 2011 – 2015 jsem absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka dle   C. Rogerse, který pořádá PCA Institut Praha. Dále mám za sebou mimo jiné kurz Krizové intervence, Základy práce s dítětem v krizi, Kurz první pomoci, Motivační rozhovory, workshop Dramaterapie a základní kurz Focusingu.

V rámci své profesní praxe jsem se věnovala především oblasti sociálně-právní ochrany dětí a krizové intervenci. Pracovala jsem v několika neziskových organizacích, a to jednak s dětmi, jednak s celým rodinným systémem. Za důležité období v mém profesním životě považuji rovněž své působení jako sociální pracovnice/krizový intervent v Dětském krizovém centru, které poskytuje ambulantní formou psychosociální pomoc dětem a rodinám v závažných životních situacích.

Posláním naší školky je podporovat harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Chceme rozvíjet a podporovat kognitivní schopnosti a kreativitu dětí, jejich komunikační dovednosti, dobré fungování v dětském kolektivu, a to vše empatickou, akceptující a nedirektivní cestou.

Věřím, že se bude Vašim dětem v Mateřídoušce líbit.

Bc. Michal Strnad, DiS.

smile.jpg

Vystudoval jsem sociální práci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a poté zpěv na VOŠ Jaroslava Ježka.  Pracoval jsem v několika neziskových organizacích s dětmi z ústavní péče a s lidmi s duševním onemocněním, zároveň jsem se ale aktivně věnoval i hudbě. V současné době působím v kapelách SKETY, Backbeats, Magnum Jazz Bigband a jako vokalista vystupuji s Barborou Polákovou. Hraji na kytaru a skladám vlastní písničky. V Mateřídoušce vedu hudební kroužek, působím jako pedagog, občas něco opravím a vypomáhám své ženě se vším, co je potřeba.

Fascinuje mě dětský svět a optika, kterou děti nazírají svět kolem nás. Každý den mě naše dvě dcery inspirují, obohacují a vrací mě zpět k mému dětskému „já“. Myslím si proto, že naším úkolem je nejenom děti učit, ale také se nechat učit od nich. Resp. nechat si od nich připomínat to, co jsme většinou už dávno zapomněli. 

Mgr. Kateřina Kovárníková 

Jsem maminkou sedmiletého syna a šestileté dcery, mojí profesí je sociální práce (FF UK), mám zkušenosti s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, s ranou péčí nebo s osobní asistencí. Studovala jsem flétnu na pražské konzervatoři, zpívám ve sboru Doubravánek, hraji v triu Tři holubice a v rámci platformy Dřevěná koza organizuji už třetím rokem hudebně - divadelní festival DU NAZAHRA DU  na zahradě mateřské školky Arabská v Praze 6. Celý svůj dospělý život se učím od dětí a jsem ráda, že v tom mohu pokračovat i v Mateřídoušce.

Mgr. Petra Smejkalová
Péťa fotka.jpg

Kontakt a přímá práce s dětmi vždy byla mojí srdeční záležitostí. Po dokončení vysokoškolských studií sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, jsem se jí několik let věnovala. Jednalo se o působení v zařízeních pro ohrožené děti, a to především formou poradenskou a terapeutickou. Zde jsem získala možnost práce s celým rodinným systémem a uvědomila si jeho zásadní smysl pro zdravý a bezpečný vývoj dětí. Práce s rodinami mě přivedla k položení si otázek po skutečných hodnotách, vzájemnosti, důvěře a lásce.

Mám velmi kladný vztah ke kreativitě všeho druhu, ať se jedná o tanec, zpěv, divadlo či malbu. Pokud nám přináší radost, cítíme se v ní svobodně a autenticky, pečujeme o sebe více, než se může zdát. V Mateřídoušce se snažím dětem právě tento pohled na svět nabízet prostřednictvím sebe a svých zkušeností. Od malička jsem byla aktivní členkou městského divadelního souboru, v minulosti jsem při jedné z pražských škol vedla dramatický soubor a v současnosti stále některé prvky ráda používám. Těší mě, když vnímám zapojení dětí do našich malých, velkých her, plných osobitosti, emocí a fantazie.

A slovy básníka: “Mám pocit, že jste říkal, že lidé vidí, co si přejí vidět.” “Děti ne, ty vidí až příliš často věci tak, jak jsou...” (Terry Pratchett)
 

Jana Stehlíková

Jana S. foto.jpg

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš“, zaznělo v jednom slavném filmu. A takto se dá popsat i má cesta životem k péči o děti i Mateřídoušce. Mým celoživotním snem bylo pomáhat druhým, proto jsem se rozhodla udělat radikální krok ve svém profesním životě – opustila jsem kariéru obchodnice ve stavebnictví a absolvovala kurz pracovníka v sociální péči, kde dodnes působím jako asistentka v respitní péči o seniory s alzheimerovým onemocněním. Práce se seniory mě nesmírně baví, ale něco tomu chybělo – dětská energie. V momentě, kdy jsem si toto uvědomila, nenechalo na sebe dlouho čekat další několikaměsíční vzdělávání (kurz profesionální chůvy pro děti v předškolním věku), jehož součástí byla stáž v zařízení, kterým se stala Mateřídouška. Vzájemné sympatie vyústily v dnes již trvalou spolupráci a mám upřímnou radost, že jsem se stala členem „Mateřídouška týmu“ kde jsem dostala možnost znovu se ponořit do dětského světa, který mě nesmírně fascinuje a zároveň naplňuje.

Bc. Martina Lietavcová

Martina_Lietavcová.jpg

Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor Ortotik – protetik. Během svého tříletého studia jsem získala zkušenosti s hlídáním dvou anglicky mluvících dětí. Tady přišel hlavní impuls k tomu, že mě práce s dětmi nesmírně naplňuje a chci se jí v budoucnu věnovat. Abych mohla s dětmi pracovat ve školce a zlepšit své dovednosti, rozhodla jsem se doplnit své vzdělání rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Mnoho cenných zkušeností jsem získala v dětské skupině Žirafa, kde jsem kromě organizace výchovně vzdělávacího plánu učila také děti angličtinu formou prožitkového učení.
V budoucnu bych se chtěla v tomto oboru i nadále vzdělávat, abych dětem předala to nejlepší, aneb jak napsal Robert Fulghum:
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

T.č. na mateřské dovolené.

Naše externí spolupracovnice 

Mgr. Helena Šaldová

Jsem psycholožka a terapeutka. Pracuji s dospělými, dětmi i s celou rodinou. V oboru působím 10 let. Jsem neformální a profesionální. V Mateřídoušce externě poskytuji psychoterapii a výchovné poradenství. 

Každému z nás se v životě dějí někdy věci nepříjemné, nevíme si rady, ať už sami se sebou nebo ve vztazích s druhými. Pokud se nechcete točit v kruhu otázek a nejasných odpovědí, nabízím vám své služby, aybchom uvažovali o vaší situaci spolu nahlas a hledali nové možné cesty. Více o mně na www.vsobedoma.cz

Mgr. Václava Jančová

Individuální i skupinová práce s dětmi a rodiči mě těší už více než 10 let. Jsem vystudovaná psycholožka, mám bohaté zkušenosti s dětmi s širokým spektrem potíží a aktuálně provozuji psychologickou a terapeutickou ambulanci v Praze na Andělu. 

Nabízím poradenství rodičům a individuální terapii dětem od útlého věku, také proto jsem ráda navázala spolupráci s Mateřídouškou. Mám to štěstí, že má práce mě baví a kontakt s dětskými i dospělými  klienty je pro mě neustálou inspirací.  Více o mně a mých službách zde: václavajancova.cz.

bottom of page